İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

2012 yılında Sarıyer Ayazağa Bölgesi’nde bünyesine kattığı Maden Ocağıyla Madencilik sektörüne giriş yapan Danış Madencilik; inşaat sektöründeki 30 yıllık tecrübesiyle maden sektöründeki faaliyetlerini devam ettirmektedir. İç ve dış bağlamlarını, ilgili tüm tarafların ihtiyaç ve beklentilerini değerlendirerek; iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerine uygun şekilde, bölgenin asfalt ve hazır beton için ihtiyacı olan agreganın teminini sağlamaktadır.

Danış Madencilik; yaşam döngüsü boyunca, tüm faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi, ulusal ve uluslararası mevzuata tam uyumu, çalışanların katılımı ile güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı iş sağlığı ve güvenliği politikasının ana çerçevesi kabul eder.

Bu politika doğrultusunda;

  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk ve fırsatlarını değerlendirerek iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli geliştirmeyi,
  • Güvensiz davranış ve güvensiz durumları azaltarak ve tehlikeleri ortadan kaldırarak güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratmayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili küresel gündemi ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi, ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlar ve uygunluk yükümlülüğü olarak kabul ettiği tüm şartlara tam uyumu,
  • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımı ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması için ortam sağlamayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği hedefleri doğrultusunda, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını desteklemeyi,
  • Tüm ilgili taraflara iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık kazandırmayı ve bu kapsamda bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemeyi taahhüt eder

İlkelerimiz

  • Yasalara Uygun
  • Çevreye Duyarlı
  • İnsana Önem Veren