Çevre Politikası

2012 yılında Sarıyer Ayazağa Bölgesi’nde bünyesine kattığı Maden Ocağıyla Madencilik sektörüne giriş yapan Danış Madencilik; inşaat sektöründeki 30 yıllık tecrübesiyle maden sektöründeki faaliyetlerini devam ettirmektedir. İç ve dış bağlamlarını, ilgili tüm tarafların ihtiyaç ve beklentilerini değerlendirerek; çevreye duyarlı bir şekilde, bölgenin asfalt ve hazır beton için ihtiyacı olan agreganın teminini sağlamaktadır.

Danış Madencilik; yaşam döngüsü boyunca, tüm faaliyetlerinde çevresel ayak izini azaltmayı, sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi, doğal kaynakların etkin ve sürdürülebilir kullanılmasını, çevrenin korunmasını, ulusal ve uluslararası mevzuata tam uyumu, faaliyetleri sırasında oluşan kirliliğin öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını, atıkların yeniden kullanılmasını, yeniden kullanılamayan atıkların geri dönüşüme gönderilmesini, en çevreci yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikasının ana çerçevesi kabul eder.

Bu politika doğrultusunda;

  • Çevresel risk ve fırsatlarını değerlendirerek çevre performansını sürekli geliştirmeyi,
  • Çevre ile ilgili küresel gündemi ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi, ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlar ve uygunluk yükümlülüğü olarak kabul ettiği tüm şartlara tam uyumu,
  • Çevresel hedefler doğrultusunda, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını desteklemeyi,
  • Tüm ilgili taraflara çevrenin korunması konusunda farkındalık kazandırmayı ve bu kapsamda bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemeyi,
  • Çevre üzerindeki olası etkileri, kaynağında önleme prensibi ile kontrol altında tutmayı taahhüt eder

İlkelerimiz

  • Yasalara Uygun
  • Çevreye Duyarlı
  • İnsana Önem Veren